PARCUL INDUSTRIAL SUDINVEST DIN CAHUL ÎŞI AŞTEAPTĂ REZIDENŢII!!!

PARCUL INDUSTRIAL SUDINVEST DIN CAHUL ÎŞI AŞTEAPTĂ REZIDENŢII!!!

PARCUL INDUSTRIAL SUDINVEST DIN CAHUL ÎŞI AŞTEAPTĂ REZIDENŢII!!!

Compania Parcului Industrial (PI) Cahul, informează companiile interesate în desfășurarea activităților de producere cu tehnologii avansate și ecologice, despre disponibilitatea următoarelor suprafețe:

 1. Clădire administrativă – 1269 m2.
 2. Anexa administrativă – 70 m2.
 3. Secţie de producere – 8 628,6 m2.
 4. Secţie de producere – 2499,8 m2.
 5. Teren liber pentru construcții – cca 2 ha.

DE CE REZIDENT A PARCULUI INDUSTRIAL SUDINVEST DIN CAHUL?

1) AMPLASARE GEOGRAFICĂ STRATEGICĂ

 • Parcul Industrial (PI) – amplasat în Cahul, 3901, Șoseaua Griviței, S= 5,892 ha.
 • Situat în zona industrială, adiacent drumului naţional R 34 pe traseul Cahul-Giurgiuleşti.
 • Cahul are conexiune cu România prin 2 puncte vamale, Cahul–Oancea şi Giurgiuleşti–Galaţi, cu Ucraina – Giurgiuleşti–Reni, punct de trecere rutier, feroviar şi naval.
 • Accesibilitatea maritimă şi fluvială asigurată de Portul Internaţional Giurgiuleşti (45 km).
 • Cahul, unicul în Moldova care are ieşire la marea Neagră prin litoralul r.Dunării.

2) TERITORIU AMENAJAT ŞI RACORDAT LA REŢELELE INGINEREŞTI:

 • Statie proprie de curent electric.
 • Gaz
 • Rețea de apeduct.
 • Rețea de canalizare cu stație de pompare.
 • Retea antiincendiară cu hidranti.
 • Rețea de telecomunicatii.
 • Teritoriu delimitat cu drumuri asfaltate.

3) BENEFICII PENTRU REZIDENȚII PARCULUI INDUSTRIAL:

 • Dreptul de a privatiza terenul aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului.
 • Acordarea facilităţilor fiscale conform Codului fiscal;
 • Aplicarea coeficientului pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului.
 • Minimalizarea numărului de controale de stat a activităţii rezidenţilor.
 • Accesul la infrastructura publică (apă, canalizare, electricitate, gaz).
 • Căi de acces interioare asfaltate.
 • Susţinere și consultanţă din partea Întreprinderii administratoare.

4) SERVICII CENTRALIZATE

 • Locaţiune a încăperilor de producţie/auxiliare/depozite;
 • Locaţiune teren parcelat.
 • Utilități publice: acces la drum, apă, canalizare, gaze naturale, energie electric etc.
 • Iluminat stradal în interiorul PI, parcări amenajate.
 • Paza teritoriului PI.
 • Oferirea serviciilor de construcții și montaj la cerere.
 • Hale construite la cheie conform specificațiilor clientilor.
 • Servicii de consultanță, tehnică, juridică, contabilă, publicitate.
 • Perfectarea actelor pentru construcție, punerea în funcțiune și darea în exploatare.
 • Servicii de evacuare a deșeurilor.
 • Servicii încărcare-descărcare cu utilaj industrial, transport marfă.
 • Servicii de administrare a PI (dezapezire, curatenie, spatii verzi etc).
 • Alte servicii la cerere, pe principii comerciale.

5) PLANURI VIITOARE DE EXTINDERE :

 • Locațiunea spaţiilor pentru birouri şi producţie.
 • Sală de expoziție a produselor.
 • Sală de conferinţă şi protocol.
 • Alimentaţie publică (cantină).
 • Locuri de cazare.

          Companiile interesate în arenda spațiilor de producere și terenurilor  disponibile pe teritoriu Parcului Industrial SUDINVEST din Cahul, sau care necesită altă informație suplimentară, se pot adresa:

…Împreuna vom crea un mediu favorabil investițiilor !