Lansarea proiectului „Strengthening sustainable economic development in the EaP countries” within EU4Business: Connecting Companies Project;

IP IA Cahul în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Dobrich, Bulgaria a lansat proiectul din cadrul programului “EUROCHAMBRES EU4Business: Connecting Companies” și a fost obținută finanțare pentru proiectul “Consolidarea dezvoltării durabile a sectorului creativ prin vizite de studiu”. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: crearea alianțelor de întreprinderi între țările din UE și țările Parteneriatului estic, IMM-urile și asociațiile de suport în business, își vor îmbunătăți accesul la finanțare și piețele internaționale și își vor extinde afacerile în străinătate. Noile contracte de colaborare semnate vor duce la creștere economică și vor deschide noi oportunități de angajare. Acest proiect, are ca obiectiv principal să ofere posibilitatea de a face schimb de experiență și de bune practici prin intermediul organizării a 2 vizite de studiu în Bulgaria și în Republica Moldova și de a crea oportunități de creare de rețele între IMM-urile și Asociațiile de suport în business din țările partenere.