Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Proiectul RESTART_4Danube va sprijini politicile publice inovatoare prin documente de politici axate în principal pe sprijinul IMM-urilor inovatoare din domeniul industriilor culturale și creative să aibă o orientare mai puternică spre piețele de desfacere. Va îmbunătăți condițiile-cadru printr-un ghid inteligent, o broșură de politică și rapoarte privind rolul industriilor culturale și creative în regenerarea economică, socială și fizică și asupra factorilor care determină distribuția spațială a industriilor culturale și creative în regiunile urbane.

Rezultatul principal al proiectului va fi îmbunătățirea semnificativă a cooperării și coordonării politicilor de regenerare urbană la nivel politic transnațional datorită a 5 planuri tematice de acțiune locală în Craiova, Maribor, Rijeka, Sarvar și Vratsa (spații noi pentru experimentare în sectorul industriilor culturale și creative, regenerarea durabila a clădirilor industriale, dezvoltare orientată spre tranzit, renovarea clădirilor de patrimoniu. 25 de parteneri din 11 țări vor susține obiectivul principal al proiectului pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și  instrumente politice care susțin strategia inteligenta de specializare pentru un nou model de regenerare urbana care implică industrii culturale si creative. Proiectul include un parteneriat de patru elici pentru dezvoltarea unornoi tipuri de guvernanță și politici publice într-o abordare inovatoare, combinând tandemuri și orașe adepte.Rezultatul prevăzut este îmbunătățirea semnificativă a cooperării transnaționale și instituționale, consolidarea capacității îmbunătățită grație Planurilor locale de acțiune și traininguri inovatoare în regenerare urbana. Activitățile vor produce 10 rezultate îmbunătățind condițiile cadrului inovator în regenerarea urbama: 1 strategie comună, 1 set de instrumente de instruire, 5 autoritati publice locale, 1 pachet de acorduri de cooperare întreintreprinderi, 1 set de instrumente.